SPLOŠNI POGOJI IN INFORMACIJE TURISTIČNE AGENCIJE LAGUNA IZOLA

Ti splošni pogoji za POČITNICE so sestavni del pogodbe OZ. PONUDBE O REZERVACIJI NAMESTITEV

PRIJAVE

Potniki se prijavijo za letovanje v zasebnih namestitvah in hotelih V TURISTIČNI AGENCIJI LAGUNA ter v vseh pooblaščenih agencijah po Sloveniji. Ob direktni prijavi in rezervaciji skleneta naročnik in Laguna ustni dogovor (če je to fizična oseba) o ceni, namestitvi in terminu bivanja. Na podlagi dogovora turistična agencija Laguna pošlje ponudbo s položnico ali preko elektronske pošte za plačilo 30% akontacije oz v vrednosti 1 nočitve v kolikor je bivanje krajše.  S plačilom se šteje da je pogodba sklenjena in da se stranka strinja z splošnimi pogoji. Turistična agencija Laguna kot posrednik pri rezervaciji namestitve in potnik lahko tudi podpišeta prijavni dokument, ki velja tudi kot potrdilo o rezervaciji in je osnova, v kolikor želi potnik samostojno  skleniti zavarovanje rizika odpovedi počitnic pri svoji zavarovalnici.  Če potnike prijavlja pravna oseba velja  naročilo po elektronski pošti,  ki pa mora biti potrjeno z naše strani. Potnik mora ob prijavi priložiti vse podatke oz. listine, ki jih program zahteva in plačati akontacijo. V kolikor potnik ne more priti osebno na prodajno mesto – poslovalnico velja tudi ustna prijava, akontacijo pa plača na naš transakcijski račun ko prejme po pošti dokument o prijavi in položnico. Dokler potnik ne plača akontacije, rezervacija ni potrjena. Za pravno osebo velja potrditev po elektronski pošti. Naročilo pravne osebe mora biti v celoti poravnano do prihoda.

PRIJAVA PO TELEFONU ALI INTERNETU

V primeru, da se potnik prijavi po telefonu ali na spletni strani, se pogodba šteje za sklenjeno s posredovanjem številke kreditne kartice ali v primeru dogovora plačila s položnico. Šteje se tudi, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev takrat, ko je po telefonu ali internetu naročil turistični aranžma. Stranki se lahko odobri opcija, ki je glede na čas odhoda in število rezervacij od enega do največ tri dni. Če stranka po poteku tega roka ne plača, se šteje, da je stranka odstopila od namere letovati.

PLAČILO

Ob prijavi se plača akontacija v višini 30% cene oz. toliko kot je navedeno v ponudbi. V kolikor ni v ponudbi drugače navedeno, se mora preostali del plačati najkasneje 14 dni pred letovanjem ( pri zasebnih namestitvah je plačilo na dan prihoda na recepciji Laguna Izola) Možno je tudi mesečno plačevanje po obrokih do prihoda (po predhodnem dogovoru). V primeru izdaje računa na podlagi naročilnice se šteje rok plačila, kakor navedeno na računu.

STORITVE
Zasebne namestitve: Cena je lahko po osebi na noč (zasebne sobe) ali pa najem apartmaja/dan. V ceno najema je vključena posteljnina, najmanj dve brisači po osebi za intimno nego(tedenska menjava), stroški elektrike in vode.

Obvezna doplačila na dan prihoda: Turistična in promocijska taksa in prijava.

CENE

Cena za namestitev se določi oz. potrdi na dan rezervacije oz prijave. Cenik je na voljo v poslovalnici in na spletni strani pri posamezni namestitvi.

POTNIKOVA Odpoved NAMESTITVE in sprememba rezervacije

Potnik ima pravico do odpovedi letovanja. V kolikor potnik pisno ali ustno odpove letovanje za katerega se je prijavil, je dolžan TA LAGUNA povrniti administrativne stroške v višini 25,00 EUR na napotnico oz. ponudbo in stroške odpovedi letovanja. 

APARTMAJI – ZASEBNE SOBE IZOLA 
Višina stroškov odpovedi letovanja, je odvisna od časa v katerem je potnik odpovedal letovanje:

do 45 dni pred prihodom –  administrativni stroški 25€ z DDV

Na nesreči in nepredvidenih okoliščinah ne služimo – si pa vzamemo pravico do stroškov ob nezasedenosti  (več kot imamo časa za ponovno zapolnitev stornirane namestitve – višji znesek vam lahko povrnemo)

44-07 dni pred prihodom do 100 % cene plačane 30% akontacije (v primeru, da uspemo namestitev v celoti, za isto ceno in v istem terminu zasesti 25€, odvisno od prodaje)
06-00 dni pred prihodom – vplačil ne vračamo, razen v primeru, da uspemo namestitev v celoti, za isto ceno in v istem terminu zasesti.  V tem primeru zaračunamo samo administrativne stroške.

Datum rezervacije je potrjen s plačilom akontacije in ga ni mogoče naknadno spreminjati, v kolikor je apartma že zaseden z drugimi rezervacijami (pred in po datumu potnikove rezervacije), lahko pa potnik zahteva premestitev v drugi, v danem trenutku prost apartma, v kolikor je to mogoče, vendar ne v večjem razmaku kot +/- 30 dni. Če v željenem trenutku ni na razpolago druge proste namestitve, potnik pa bi želel rezervacijo stornirati, veljajo stroški odpovedi letovanja.  Spremembo je možno narediti do 20 dni do prihoda.  Prenos rezervacije je brezplačen.

IZREDNE RAZMERE

Če je rezervacija narejena za čas bivanja ko vladajo izredne razmere (prepoved premikanja ali druženja podanega s strani vlade, zaprte nastanitvene enote zaradi višje sile) se v CELOTI POVRNE VPLAČANA REZERVACIJA. Rezervacije se v tem primeru lahko BREZPLAČNO premestijo v kasnejše datume.

HOTELSKE REZERVACIJE / Slovenska obala / 

Višina stroškov odpovedi letovanja, je odvisna od časa v katerem je potnik odpovedal letovanje ter od posamezne hotelske namestitve na splošno pa velja (se pa potrudimo pri naproti):
45-30 dni pred datumom prihoda – 10%
29-15 dni pred datumom prihoda- 30%   hotelsko naselje Belvedere  – 50%
14-00 dni pred datumom prihoda – 100%
Datum rezervacije je potrjen s plačilom akontacije in ga je mogoče naknadno spreminjati le ob predhodni potrditvi  in ne kasneje kot do 14 dni pred letovanjem – v kolikor je premestitev  datuma izvedljiva

OSTALE REZERVACIJE – ponudniki izven Slovenske Istre – Apartmaji LIGNANO
Višina stroškov odpovedi letovanja, je odvisna od časa v katerem je potnik odpovedal letovanje:

30-15 dni pred datumom prihoda- 30%
14-08 dni pred datumom prihoda  -60%
07-01 dni pred datumom prihoda / NO SHOW – 100% (OBVEZEN PRIHOD DO 20:00)

Datum rezervacije je potrjen s plačilom akontacije in ga je mogoče naknadno spreminjati le ob predhodni potrditvi  lastnika namestitve in ne kasneje kot do 20 dni pred letovanjem – v kolikor je premestitev  izvedljiva pa ne sme biti  +/- 30 dni.

Na dan prihoda in v času letovanja velja 100 % cena letovanja.ZA VSE REZERVACIJE. V kolikor se potrošnik odloči skrajšati svoje počitnice mu s tem ne pripada denarno povračilo neizkoriščenih nočitev, mu pa pripada vračilo turistične takse za neizkoriščene nočitve.

V kolikor se prijavljeni potniki ne morejo udeležiti letovanja, lahko svojo rezervacijo prenesejo na drugega potrošnika, ki izpolnjuje zahteve, predvidene za konkretno rezervacijo. Laguna mora biti o tem obveščena najkasneje do 2 dni pred pričetkom letovanja.

VSEM GOSTOM SVETUJEMO DA SVOJE POČITNICE ZAVARUJEJO PRI SVOJI ZAVAROVALNICI  v primeru bolezni, nesreče ali smrti v ožjem družinskem krogu (zakonec, starši, otroci).  

Ne glede na vplačan znesek odstopnine, ima  Laguna Izola d.o.o. v primeru potnikove odpovedi pravico do povrnitve administrativnih stroškov, ki znašajo 25,00 EUR po napotnici/voucherju.

ODPOVED oziroma SPREMEMBA NAMESTITVE

V primeru, da zaradi višje sile, odpovedi lastnika namestitve ali kakšne druge nepredvidljive okoliščine namestitev, za katero je potnik prijavljen v tistem terminu ni na voljo se agencija Laguna obveže potnike premestiti v namestitev iste kategorije ali pa skupaj v dogovoru s potniki v kako drugo namestitev (če je le ta manjša se razlika v najemu povrne). 

OBVEZNOST ORGANIZATORJA

Organizator mora zastopati pravice in zahteve gostov ter skrbeti za dobro in polno izvedbo storitev, ki so navedene v opisu določene namestitve.

REKLAMACIJE

Reklamacije v primeru pomanjkljivih storitev ali storitev neustrezne kvalitete morajo biti obvezno podane takoj na licu mesta v agenciji ali neposrednemu izvajalcu storitev. V kolikor se predmet reklamacije ne da odpraviti, je gost dolžan še v času letovanja podati pisno pritožbo, ki mora biti potrjena s strani predstavnika agencije. Agencija Laguna bo upoštevala samo reklamacije, ki so ugotovljene na kraju samem, gost  pa vloži reklamacijo pisno najkasneje v dveh mesecih po končanem letovanju na prodajnem mestu, kjer se je za potovanje prijavil. Turistična agencija Laguna je dolžna pisno odgovoriti v 8 dneh po sprejemu pritožbe. Dokler organizator ne izda sklepa, se gost odreče posredovanju podatkov katerikoli drugi osebi, sodnim ustanovam ali javnim glasilom. V primeru, da bi lahko bila reklamacija glede na vsebino rešena na kraju samem, gost pa ni grajal napake na kraju samem, se šteje, da se je gost strinjal s tako pomanjkljivo opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejše pritožbe. Reklamacija mora biti utemeljena. Višina odškodnine je omejena z vplačanim zneskom aranžmaja.

SODNA PRISTOJNOST

Kot je že prehodno navedeno v splošnih pogojih ima kupec pravico do reklamacije. Če kupec ni zadovoljen z odločitvijo, ima pravico poiskati zaščito na pristojnem sodišču. Za vse reklamacije velja pristojno sodišče v Kopru.

INFORMACIJE

Ustne informacije, ki jih dobijo stranke na naših prodajnih mestih, ne obvezujejo organizatorja bolj kot pisne navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno pisna informacija.

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

turistične agencije Laguna so sestavni del pogodbe, ki jo skleneta Laguna Izola in gost , ki se prijavlja za določen turistični aranžma. V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje po internetu se šteje, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu naročil turistični aranžma.  Določila splošnih pogojev so vedno dosegljiva na spletni strani Https://lagunaizola.com

Splošni pogoji poslovanja so sestavni del vseh programov in so na voljo tudi na recepciji.

Turistična agencija Laguna
LAGUNA IZOLA d.o.o.
Mojca Kotnik, Dipl.org.turizma
Direktorica

Izola, 01.02.2024