Novosti na področju varovanja vaših osebnih podatkov 
Zagotavljanje varnosti vašega nakupa in skrb za vaše osebne podatke sta naši prioriteti. Zato smo na lagunaizola.com prilagodili svoja načela zasebnosti v skladu z uredbo Evropske unije glede zaščite podatkov v državah Evropske unije (GDPR).

Podjetje LAGUNA IZOLA, turizem, nastanitve, upravljanje d.o.o. se zavezuje, da podatkov, ki jih boste posredovali preko spletnih strani www.lagunaizola.com ali na kakršenkoli drug način, ne bo prodajalo, posojalo ali kakorkoli drugače posredovalo tretjim osebam.

Vsi podatki bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj za interno evidenco in v namen, zaradi katerega so bili posredovani. Vaši podatki bodo skrbno varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem.

Ob obisku strani se nekateri podatki (IP naslov, datum, čas, naslov strani, s katere prihajate) shranijo na strežnik. Ti podatki so anonimni in se uporabljajo zgolj za statistične obdelave.
Katere informacije dobimo in kako jih uporabljamo?
* Pri vodenju rezervacij vaše podatke skrbno shranimo in vas kot stalne goste vodimo tudi v podatkovni bazi upravičencev popustov Lagunine kartice popustov.
* Posredovane podatke uporabljamo tudi zato, da vas lahko obvestimo o spremembah v naši ponudbi, novih storitvah, novih aranžmajih, novih turističnih destinacijah, ki bi bile morda za vas zanimive in posebnih ponudbah na naših spletnih straneh, za katere menimo, da bi za vas lahko predstavljale pomembne informacije.
* S tem, ko ste se prijavili med naše naslovnike boste udeleženi tudi v darilnih igrah, promocijskih akcijah in anketah, osnova za to pa bodo vaši posredovani podatki.

Spletne strani uporabljajo “piškotke”. To so majhne datoteke, ki se ob obisku strani shranijo na vaš disk. Piškotki vam lahko olajšajo nadaljnje obiske strani. Z nastavitvami v vašem brskalniku se lahko odločite ali boste “piškotke” sprejeli ali zavrnili.

Če »piškotkov« ne sprejmete, nekatere spletne strani morda ne bodo prikazane pravilno ali pa vam ne bo omogočen dostop do vseh informacij ali funkcionalnosti spletnih strani.

Izključitev odgovornosti

Spletne strani www.lagunaizola.com so postavljene in vzdrževane z največjo možno mero skrbnosti. Kljub temu podjetje LAGUNA IZOLA, turizem, nastanitve, upravljanje d.o.o. ne more jamčiti za ažurnost, točnost ali pravilnost vseh informacij na straneh. Vse informacije na spletnih straneh se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prav tako podjetje ne sprejema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi neposredno ali posredno nastala zaradi uporabe, nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti teh spletnih strani.

V primeru sklicevanja ali povezovanja teh spletnih strani z drugimi, ki so v lasti ali upravljanju tretjih oseb, podjetje LAGUNA IZOLA, turizem, nastanitve, upravljanje d.o.o. ne prevzema odgovornosti za vsebino ali pravilnost delovanja teh spletnih strani.

Kakšne osebne podatke obdelujemo?

Vaše osebne podatke obdelujemo v različnih situacijah za različne namene. Ob obisku naše spletnih strani, na katerih uporabljamo tudi piškotke, vaše podatke uporabljamo predvsem za ugotavljanje števila obiskovalcev in izboljševanje naših storitev. Če ste pri nas registrirani, vaše podatke uporabljamo za vodenje vašega računa in zagotavljanje s tem povezanih funkcionalnosti. Če pri nas opravite nakup, vaše podatke uporabljamo za obdelavo vašega naročila, zaščito naših pravnih zahtevkov in izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti. S pomočjo vaših kontaktnih podatkov in drugih podatkov vam hkrati lahko prikazujemo in pošiljamo naše prilagojene ponudbe. Do obdelave vaših osebnih podatkov imamo pravico na podlagi priprave ali izvajanja pogodbe z vami, upoštevanja pravnih obveznosti, naših zakonitih zahtevkov ali pa vašega soglasja.
V okviru naše dejavnosti obdelujemo osebne podatke za različne namene in v različnem obsegu, in sicer:
1. brez vašega soglasja na podlagi izvajanja pogodbe, našega zakonitega interesa ali z namenom izpolnjevanja pravnih obveznosti, oziroma
2. na podlagi vašega soglasja.
Kakšno obdelavo podatkov lahko izvajamo brez vašega soglasja, je odvisno od tega, s kakšnim namenom je ustrezna obdelava povezana in v kakšnem odnosu do nas nastopate – ali ste samo obiskovalec naše spletne strani, se pri nas zanimate za določeno storitev ali pa kaj kupite. Vaše podatke lahko obdelujemo tudi v primeru, če ste naslovnik blaga ali storitev, ki so bili pri nas naročeni, če z nami komunicirate oziroma obiščete našo poslovalnico.

Če pri nas opravite nakup

Če pri nas opravite nakup, se obdelava podatkov razširi še na naslednji način:
Obdelava na podlagi izvajanja pogodbe
Če pri nas kot fizična oseba opravite nakup, obdelujemo vaše osebne podatke v namen obdelave vašega naročila. Gre za identifikacijske in kontaktne podatke ter podatke o vaših naročilih.
Če pri nas opravite nakup kot zastopnik pravne osebe, obdelujemo iste podatke v isti namen na podlagi našega zakonitega interesa, ki temelji na sklenitvi in izvajanju pogodbe z osebo, ki jo zastopate.
Uporaba podatkov v namen obdelave vašega naročila pomeni, da podatke uporabimo posebej za:
• možnost komunikacije z vami, npr. odpošiljanje potrdil za naročila oziroma opozarjanje na pomanjkljivosti, odgovarjanje na spletno povpraševanje;
• potrebe plačila za storitve
• potrebe dostave napotnic, pogodb in obvestil; v zvezi s tem lahko vaše podatke posredujemo tudi našim partnerjem ( ime in priimek);
• v zvezi z reklamacijo naročenega blaga ali storitve; v zvezi s tem lahko vaše podatke posredujemo v zvezi z vašimi zahtevami in v ta namen osebne podatke uporabljamo v času, ki je nujno potreben za obdelavo vašega naročila oz. rešitev pogodbenih obveznosti, kot so reklamacije.
Obdelava na podlagi zakonitega interesa
Če pri nas opravite nakup, hranimo vaše identifikacijske in kontaktne podatke ter podatke o vaših naročilih na podlagi našega zakonitega interesa (brez vašega soglasja) za namene varovanja pravnih zahtevkov in naše notranje evidence ter nadzora. Naš zakoniti interes v tem primeru predstavljata varovanje pravnih zahtevkov in pa nadzor nad rednim izvajanjem naših storitev.
Tudi v prihodnje na podlagi našega zakonitega interesa (torej brez vašega soglasja) obdelujemo vaše identifikacijske in kontaktne podatke, vaše nastavitve in podatke o vaših naročilih (če pri nas kasneje opravite nakup) za namene:
• pridobivanja podatkov, na podlagi katerih bomo za vas lahko v prihodnje naše storitve izboljševali, da bi ustvarili boljše pogoje za nakupovanje, še posebej z ugotavljanjem vašega zadovoljstva z našimi storitvami; naš zakoniti interes je v tem primeru izboljševanje naših storitev za vas in
• prilagajanja funkcij naše spletne domene vašim potrebam, da bi vam lahko pri nakupu ponudili
• posredovanja ponudb po meri in prikrojenih oglasov, ki vam jih lahko pošiljamo preko elektronske pošte, SMS sporočil in družbenih omrežij oziroma sporočamo po telefonu ali preko drugih elektronskih naprav oziroma pošiljamo preko navadne pošte; naš zakoniti interes je v tem primeru učinkovita promocija naših artiklov in storitev. Da vam lahko pripravimo ponudbo po meri, vse zgoraj navedene podatke (tj. vaše identifikacijske in kontaktne podatke ter podatke o vaših naročilih) analiziramo in iz njih pridobivamo druge izpeljane podatke, ki jih uporabljamo v ta namen. V skladu s temi podatki lahko razčlenjujemo naše uporabnike v različne skupine, pri čemer vsaka skupina prejema lastne prikrojene ponudbe. Če pri nas niste registrirani, pa za pripravo ponudb, ki vam jih posredujemo, ne uporabljamo podatkov o vašem obnašanju na spletnih straneh.

Če ste naslovnik blaga ali storitev, ki so bili naročeni pri nas

Če ste naslovnik storitev, ki so bili naročeni pri nas, obdelujemo vaše identifikacijske in kontaktne podatke:
• na podlagi našega zakonitega interesa v namen priprave, sklenitve in izvajanja pogodbe z našo stranko. Izvajanje te pogodbe je tudi naš zakoniti interes;
• na podlagi našega zakonitega interesa za pridobivanje podatkov, na podlagi katerih lahko za vas v prihodnje izboljšujemo naše storitve, ali pa podatkov za pripravo naših notranjih statistik in pregledov; naš zakoniti interes je v tem primeru izboljševanje naših storitev za naše stranke;
• v namen varovanja pravnih zahtevkov in naše notranje evidence ter nadzora; naš zakoniti interes v tem primeru predstavljata varovanje pravnih zahtevkov in nadzor nad rednim izvajanjem naših storitev.
Za pripravo, sklenitev in izvajanje pogodbe z našo stranko uporabljamo osebne podatke v času, ki je nujno potreben za obdelavo naročila. Po izteku tega časa podatke še naprej hranimo na podlagi našega zakonitega interesa v namen varovanja pravnih zahtevkov in naše notranje evidence ter nadzora, in sicer v času trajanja zastaralnega roka, ki znaša 5 let, po potrebi pa še eno leto po njegovem izteku v primeru uveljavljenega zahtevka ob koncu zastaralnega roka. Pri sprožitvi sodnega, upravnega ali drugega postopka obdelujemo vaše osebne podatke v času, ki je nujno potreben za izvedbo tovrstnih postopkov, ter do izteka preostalega dela zastaralnega roka po njegovem zaključku. Naš zakoniti interes v tem primeru predstavljata varovanje pravnih zahtevkov in nadzor nad rednim izvajanjem naših storitev. V namen izpolnjevanja pravnih obveznosti uporabljamo osebne podatke največ 10 let za posamezno naročilo.

Kakšne so vaše pravice v povezavi z obdelavo osebnih podatkov?

V povezavi z vašimi osebnimi podatki vaše pravice vključujejo pravico do dostopa, pregleda, izbrisa in omejitve obdelave, prenosa, ugovora in pritožbe.
Imate pravico, da izveste, kakšne podatke o vas zbiramo, v kakšne namene in kako dolgo, od kod vaše osebne podatke pridobivamo, komu jih posredujemo, kdo jih poleg nas še obdeluje in kakšne so vaše druge pravice v povezavi z obdelavo vaših osebnih podatkov.
Če opazite, da so osebni podatki, ki jih o vas hranimo, napačni ali nepopolni, imate pravico, da zahtevate, da jih čim prej popravimo oziroma dopolnimo.
V nekaterih primerih imate pravico do izbrisa vaših osebnih podatkov. Vaše osebne podatke bomo v najkrajšem možnem času izbrisali.

Avtorske pravice

© Copyright 2015-2024 LAGUNA IZOLA, turizem, nastanitve, upravljanje d.o.o.
Vsa besedila, slike, grafike, animacije in drugi dokumenti, ki jih vsebujejo spletne strani www.lagunaizola.com, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine.

Vsebino spletnih strani ni dovoljeno kopirati, razpečevati, spreminjati ali na kakršenkoli drug način reproducirati, razen v primeru pisnega soglasja podjetja LAGUNA IZOLA, turizem, nastanitve, upravljanje d.o.o., ki aktivno uveljavlja svoje pravice do intelektualne lastnine v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon.